Google
Forside     Indhold     Afhandlingen     Klageforløb     Status     Kontakt
Hjemmeside om en eksamensssag hvor der stilles spørgsmålstegn ved om de nuværende eksamensregler for universiteterne sikrer upartiskhed og forskningsudvikling.
 
Om afhandlingen
Filosoffen Rasmus Nielsen, hans videreudvikling af Hegel og hans kritik af Kierkegaard, står i midten af 1800-tallets store diskussioner om forholdet mellem tro og viden, ... Læs mere
 
Om sagen
Det drejer sig om bedømmelsen af en ph.d.-afhandling - et forløb, der kom til at vare 4 år.

Kan man få ret overfor et bedømmelsesudvalg?

Hjemmesiden viser, hvordan en ph.d.-afhandling kan komme galt af sted, hvis dens forfatter fastholder at have ret overfor bedømmelsesudvalget - og altså afviser at foretage de rettelser udvalget forlanger før en endelig godkendelse. Ganske vist har man i følge ph.d.-bekendtgørelsen ret til at klage over udvalgets bedømmelse, men den ret modsvares ikke af udvalgets pligt til at svare. Tværtimod støder klagen imod en anden ret, nemlig udvalgets ret til ikke at svare på klager. Selvom klagen er grundig og veldokumenteret, er det udvalgets ret blot at svare: "Vi har ingen kommentarer". Dermed forbliver det uafklaret, om den studerende har ret overfor udvalget. Denne hjemmeside viser hele historien: Afhandlingen og dens bedømmelse, det samlede klageforløb, brevene, mails mm. - således som den udspillede sig ved Det Teologiske Fakultetet (KU) og på Søren Kierkegaard-forskningscenteret. Hjemmesiden viser desværre også, hvor rent tilfældige bedømmelser kan være. I det foreliggende tilfælde blev der tale om to udvalg i og med at første udvalg, stillet overfor kritik, nedlagde hvervet. Sammenligner man de to bedømmelser, overraskes man over, at de virkelig skulle omhandle en og samme afhandling: Hvad det ene udvalg roser i høje toner - finder det andet direkte forkasteligt eller meget mangelfuldt. Og omvendt! Tilstedeværelsen af tre temaer, indført på direkte foranledning af vejlederen, finder det ene bedømmelsesudvalg direkte værdiløst. Samme udvalg forlanger "indrykning af citater" og "en lang liste stavefejl" rettet, før afhandlingen kan godkendes. Når udvalget gøres opmærksom på, at der er tale om helt korrekte citater fra 1800-talet (hvor bogstaveringen var lidt anderledes), svarer det ikke. Og sådan kan man blive ved. Stillet overfor det spørgsmål, om man da virkelig skal rette mod bedre vidende, svarer Fakultetet, at det ikke kan blande sig i indholdet af udvalgets arbejde. Det er altså ikke forskningsresultaterne, der præmieres, men evnen til at rette ind og adlyde. Således strander ny forskning og således strandede omtalte afhandling.
Forventningen om universitetet som et fællesskab om forskning og oplysning falmede under sagens gang. Den afløstes af en voksende fornemmelse af et sårbart fællesskab på vagt mod al kritik "nedefra" - og af, at kritik blev mødt med tavshed. At også andre har samme erfaring dokumenteres i "Passion og Parania", Charlotte Bloch (2007). Her tales om angsten for at kritisere kollegers arbejde, om"bedømmervreden", om at "bedømmelsesarbejde på ingen måde er følelsesneutralt" - "en kampvrede og en gruppefølelse gøder grunden for negative eller respektløse bedømmelser under dække af den af akademisk retsfølelse". Hjemmesiden viser, at retten til at kritisere udvalgets arbejde er tom. Det er den, fordi modsvares af udvalgets ret til at være tavs. Den studerende har ingen mulighed for at få en uvildig vurdering af sin kritik og har derfor tabt på forhånd.

Gennemgang af sagen
Sagen/ historien fortælles kort i denne artikel, klik her

Under menuknappen indhold gennemgås sagen med de relevante dokumenter,
se mere under indhold, klik her

Georg W. F. Hegel,
1770-1831.
Engraving by Bollinger.
(John P. Robarts Research Library, Toronto).
Design: netgrafik.com
   Forside  -  Tilbage

© www.ingerchristiansen.dk

© www.ingerchristiansen.dk

sport blue 3s louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 3s cheap louis vuitton beats by dre cheap Louis Vuitton Outlet jordan retro 11 legend blue sport blue 6s sport blue 3s retro jordans for sale cheap louis vuitton louis vuitton outlet legend blue 11s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue cheap jordans Louis Vuitton Outlet lebron 12 cheap jordans louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet legend blue 11s sport blue 3s sport blue 3s michael kors outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet beats by dre outlet cheap jordans louis vuitton outlet foamposites for sale louis vuitton outlet cheap air jordan louis vuitton outlet nike kd vii louis vuitton outlet